Nyt fra bestyrelsen

Referat Bestyrelsesmøde onsdag d. 3.5.17

Vikingelauget.

Tilstede: Torben, Finn, Jan, Marianne og Hanne.

1. Dåb/fest 3.6.2017 – planlægning.

Torben opdaterer listen over, hvem der kan blive døbt. Han sørger også for dåbsbeviser. Vi kan få dem printet på Frivilligcentret – Bastionen, skal dog selv medbringe akvarel papir i A5 størrelse. Man skal have badet 40 x på 1 sæson eller 80 x på 2 sæsoner.

Festen om aftenen starter kl. 18.30.

Musik: Vi finder ud af noget musik via nogle højtalere, vi har samt den musik, man kan hente på telefonerne. Der bliver ikke levende musik i år.

Drøftelse frem og tilbage vedr. mad. Endte meget hurtigt med at blive mad fra Ellinge Forsamlingshus. Rasmus Kirk er kontaktet, og han har sagt ja til at levere mad til os. Den bliver leveret kl. 17.30. Prisen for forret og buffet er kr. 198,-.

Dessert bliver islagkager fra Hjem Is. Marianne sørger for dette.  Prisen pr. deltager til festmiddagen er kun kr. 150,- incl. drikkevarer. Så der gives et klækkeligt tilskud fra lauget. Dette bl.a i håb om, at der er rigtig mange, der tilmelder sig.

Festen holdes i vores blå telt, som sættes op fredag eftermiddag. Finn og Jan sørger for dette sammen med 4 frivillige, som efterlyses på mail, hvilket Marianne gør, ligeledes efterlyser hun 3-4 hjælpere til borddækning lørdag formiddag kl. 11 sammen med Hanne og Marianne.

Jan sørger for is til dåbskanoerne.

Hvis man har tilmeldt sig festen, og melder afbud, kan man få refunderet det indbetalte beløb, hvis afbuddet gives senest 5 dage før. Dette er nemlig absolut sidste dag, at Ellinge Forsamlingshus skal have oplysning om det endelig antal kuverter.

Indbydelsen til dåb/fest laver Hanne færdig og mailer til Marianne, som igen mailer den ud til alle. Den bliver også sat op på opslagstavlen i klubhuset.

Der bliver sat tilmeldingslister op til div. opgaver mm. Bla kagebagning til om eftermiddagen samt småkagebagning til om aftenen. Hanne sørger for alle disse opslag.

2. Pligthuggeren – digitalt eller hvad? Bladudvalget vil gerne have en udmelding fra bestyrelsen.

Vores frivillige klubbladsredaktører Annelise Petersen og Knud Mortensen, ønsker en udmelding om, hvorvidt vi fremadrettet sender klubbladet Pligthuggeren ud digitalt.

Dette er der blandt bestyrelsesmedlemmerne stemning for. Så kan medlemmerne selv printe det ud. Der bliver dog lavet et vist antal stykker i papirform, til de, der ingen mailadresse har. Printningen foregår på Frivilligcentret på  Bastionen.

Klubbladet bliver sendt separat på mail, eller det bliver lagt på hjemmesiden. Det lader vi op til bladfolkene. Ses nok af flest, hvis det bliver sendt separat.

3. Facebookgruppe – var det en idè?

Forslag om hvorvidt vi skal have en lukket facebookgruppe i Vikingelauget. Dette er der stemning for. Hanne opretter den. Det er selvfølgeligt frivilligt for folk at være medlem af gruppen.

Mange benytter sig af facebook i dag, man kan hurtigt komme i kontakt med hinanden.

Man kan hurtigt dele forskellige praktiske ting – smukke billeder – forespørgsler mmm i dette forum.

4. Opsamling på foredrag med Mette BL Thomsen d. 15. juni 2017

Det kører… Marianne har sendt flyeren vedr. arrangementet ud på mail til alle. Der ligger eksemplarer samt tilmeldingsliste i klubhuset. Hanne har søgt udviklingspuljen i Nyborg Kommune om betaling for foredraget.

Vi er enige om, at vi selv sætter stole op i den lille sal på Bastionen – der er plads til 90 personer. . Marianne og Finn er vant til det, og det tager ikke så lang tid. Ellers skal man betale for stoleopstilling.

Der bliver mulighed for at købe kaffe/the/kage osv. Hanne har kontakt til Mathilde fra Frivilligcentret omkring arrangementet.

Der er også tæt kontakt til Mette. Lokalavisen laver en foromtale af foredraget.

Kajak-, Tri- og Surferklubberne er inviteret. Tænker at sende en indbydelse til Roklubben også.

5. Sommersauna.

Der har været forespørgler på om saunaen kan holde åben nogle dage i sommerperioden efter dåben. Bla. var torsdag på tale. Med det nye styresystem er det lidt mere besværligt at indstille til forskellige dage og tider. Og ingen skal være afhængig af manuelt at skulle ud og indstille flere gange om ugen.

Det bestyrelsen drøfter sig frem til er: Saunaen holder åbent alle torsdage  fra kl. 06.00 – 23.00. Det kan den programmeres til, og det er på klubbens regning. Med denne beslutning har alle klubbens medlemmer mulighed for at benytte saunaen sommeren igennem – morgen- eftermiddags – og aftenbadere.

Referent: Hanne

Bestyrelsesmøde Vikingelauget Erik Klipping d. 28.marts 2017

Tilstede: Alle fra bestyrelsen, Torben, Finn, Jan, Marianne og Hanne

Pkt. 1. Ansøgning om fondsmidler fra Spar Nord.

Vi er blevet gjort bekendt med at det er muligt at ansøge om midler fra Spar Nords fond, som har en pose penge, der bliver givet til foreninger.

Vi drøftede, hvad der var muligt at søge midler til netop til vores forening. Det må ikke være ting, som Kommunen er forpligtiget til at sørge for. Den nye grill kunnne være en mulighed, men den har tidligere års loppemarkeder sponsoreret. Umiddelbart syntes vi ikke, der mangler noget i klubben. Ny udsugning og brusekabiner hviler på Kommunen, når behovet er der. Bla. arbejdes der på at der bliver sat en stationær grill op på området (udover vores egen gasgrill, som opbevares indendøre), men det er ikke en udgift, der vedkommer os.

I stedet kunne det være midler til, at vi 1-2 x årligt afholder et arrangement med foredragsholdere, der kunne være relevant for os. Bla. foredrag med Issvømmer Mette BL Thomsen, som vi er blevet gjort bekendt med på vores generalforsamling. Foredraget hedder ”Fra Vinterbader til VM i Sibirien”.

Hanne har kontakt til Mette, og hun venter kun på en udmelding fra os.

Vi arbejder på at få sat det i værk, finde lokaler gennem Frivilligcentret, og få sat en dato.

Vi snakkede om, at invitere andre klubber med til foredraget. Bla. blev Triklubben (Finn tager kontakt) og Kajakklubben (Marianne tager kontakt) nævnt.

Det er måske også muligt, at det er et offentligt arrangement på Bastionen…??? Hanne forhører sig hos Frivilligcentret v Mathilde Svanegaard.

Hvis det kan lade sig gøre, vil det blive i første halvdel af juni md.

Prisen for et foredrag, som handler om at følge drømmen i hjertet – og så gøre det, er kr. 2500,- + kørsel.

Når lokaleproblemet er løst søger vi om midler til foredrag.

Pkt. 2. Frivilligcenter – tilmelding.

Iflg. ovenstående er vi indstillet på at indmelde os i Frivilligcentret. Hanne tager kontakt til Mathilde på Bastionen og tilmelder os, og så tager vi den derfra. Igennem frivilligcentret er

det muligt for os som forening at låne kommunens lokaler rundt omkring i byen, bla på Bastionen. Hanne vil forhøre sig om det er muligt at holde vores julefrokost på Bastionen.

3. Datoer på hjemmesiden. Forslag fra Knud

Kommende arrangementer 2017:

Standerstrygning:  30.april kl. 15

Dåb:  3.juni kl. 15, fest kl. 18.30

Standerhejsning:   3.sept. kl. 15

Julefrokost:  24.november  kl. 18.30

4. Rengøringstider. Evt sende en sms til Knud, som sætter det på hjemmesiden.

Vi drøftede det, men må konkludere, at det bliver for usikkert, om folk får det gjort. Det er stadig ens eget ansvar at holde sig opdateret på, hvornår der bliver gjort rent.

Skriv tidspunktet på opslagstavlen, og så må den enkelte huske, at det er TIRSDAG FORMIDDAG, at i hvert fald saunaen gøres rent.

5. Rengøringsmidler – evt indkøbe mere miljøvenlige?

Der er fra et medlem blevet forespurgt, om der kan indkøbes mere miljøvenlige rengøringsmidler. Vi har pt ingen politik omkring dette. Det er Marianne Kristensen, der har sagt ja til at indkøbe midlerne, og sørge for der altid er tilgængelige midler. Vi fortsætter med de indkøb, Marianne foretager. Man kan evt. bruge hansker, og selvfølgelig, skal man bruge midler i begrænset omfang. Der bliver ikke renere, jo større dosis rengøringsmiddel ,man bruger.

6. Vinduespudsning.

Hanne foreslår, at vi hyrer en vinduespudser til udvendige vinduer. Dette er der ikke stemning for i øvrige bestyrelse. På rengøringsvejledningen står der, at vinduer skal pudses efter behov, så vær søde at kigge på vinduerne og vurdèr, om det er tiltrængt. Der er meget havgus på vestvendte vinduer.

Vi håber det kører og har tillid til, at rengøringsholdene pudser vinduerne VED BEHOV, hvilket i perioder godt kan være hver uge.

7. Håndtag i omklædningsrum til at støtte sig til.

Nogle medlemmer har i perioder brug for at have noget at holde  ved, når der klædes om.

Vi opfordrer i første omgang til, hvis man har balanceproblemer, at klæde om ved de fritstående bænke, hvor der er mulighed for at støtte sig til stativerne.

8. Venteliste på Dropbox – er det muligt ?

Ønske fra Jan om, at vi kan følge med på ventelisten på dropbox (bestyrelsens forum og kommunikations platform)

Torben vil undersøge muligheden og få det ordnet.

9. Udeblivelse fra rengøringstjans – hvad gør vi?

Der har et par gange forekommet udeblivelse fra rengøringstjansen fra medlemmerne. Det er ikke tilfredsstillende.

Alle har fået en mail om, hvornår de skal gøre rent.

Det er den enkeltes ansvar at få gjort rent – enten ved selv at møde op – lav aftaler på holdet – eller ved at høre om andre muligheder. Det hele er beskrevet på sedler i lauget.

Kig på rengøringstavlen i omklædningsrummet, hvornår og med hvem, du skal gøre rent.

Det er ikke bestyrelsens arbejde, at sørge for at få gjort rent.

Det koster 150 kr. pr. person  at få andre til at gøre rent for sig.

Der sendes en mail / reminder til alle vedr. rengøringsreglerne. Hanne formulerer, sender til Marianne, som så mailer til medlemmerne.

10. Udvalg.

Torben ønsker aflastning ift. arbejdsopgaver pga mange smerter i ryggen. Det er der selvfølgelig fuld forståelse for.

Vi drøftede muligheder for uddelegering.

Vi opretter nogle udvalg, hvor hver enkelt i bestyrelsen er ansvarlig for, at tingene bliver udført – vel at mærke sammen med andre frivillige fra klubben.

* Bro- og bygningsudvalg – Finn og Jan ansvarlige.

* Køkken- og festudvalg – Hanne ansvarlig

* Rengøringsudvalg – Marianne Kristensen har tjansen –

* Bladudvalg – Annelise Pedersen og Knud Mortensen – evt. flere??

* Medlemsstatistikker ind- og udmeldelse – medlemslister mm – Marianne og Torben.

Referent Hanne.

 Referat af Laugsmøde d. 3. marts 2017 i Nyborghallens Cafeteria.

Vikingelauget Erik Klipping

Høvdingen byder velkommen til mødet, og takker for det store fremmøde.  Fremadrettet holdes sådanne stormøder / arrangementer ude af egne lokaler pga vores stigende medlemstal.

Mødet går herefter i gang med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Laugsrådets beretning v/ høvding Torben L. Nielsen

4. Regnskabet v/ ypperstepræst Marianne Rasmussen

5. Budget for kommkende år og kontingentfastsættelse

6. Indkomne forslag

7. Valg af Laugsrådsmedlemmer. På valg er Marianne Rasmussen og Finn

Kristensen.

8. Valg af 2 Laugrådssuppleanter.

9. Valg af 1 revisor

10. Valg af en revisorsuppleant.

11. Evt.

Pkt. 1. Valg og ordstyrer og referent.

Per Bech bliver foreslået og vælges til dirigent. Valkyrie Hanne Harboesgaard Andersen bliver foreslået og vælges til referent.

Per takker for valget og konstaterer, at mødet er lovligt indkaldt.

Pkt. 2. Valg af stemmetællere

Per foreslår Ole Rasmussen og Gitte Johansen, og de modtager valget.

Pkt. 3. Laugsrådets beretning

Torben Nielsen, høvding aflægger beretning for 2016 samt for de 2 første måneder af 2017, da der er sket meget her på det sidste. Der henvises til vores næste medlemsblad Pligthuggeren, hvor beretningen vil findes i sin helhed.

Torben takker i øvrigt alle de frivillige ifm ombygningen af vores lokaler.

Alle bedes melde ændringer i deres tlf.nr., adresser, mail adr. osv til Marianne Rasmussen.

Der var ingen spørgsmål til beretningen – dog havde John Hyllested en kommentar, som bestod af store roser til de, der har arbejdet frivilligt de seneste 2 mdr. Herefter godkendes beretningen med applaus.

Pkt. 4. Regnskabet v/ Marianne Rasmussen

Marianne Rasmussen gennemgik det omdelte regnskab.

Der har været en overskridelse bla. pga vores jubilæumsfest.

Spørgsmål: Hans Alsted spørger, om vi slipper for vandafgift, og det kan vi svare ja til.

Spørgsmål til om kommunen deltager i udgifterne ifm vores ombygning. Ja, det gør de – alt mur- og nagelfast samt lidt ekstra spædes til.

Herefter godkendes regnskabet med applaus.

Pkt.  5. Budget for kommende år og kontingentfastsættelse v/ Marianne Rasmussen.

Det omdelte budgetforslag gennemgås kort. Indtægterne forventes dog lidt lidt større pga medlemstilgang på 40 personer.

Der vil muligvis blive lidt større udgifter til vedligeholdelse pga mere slitage ved flere medlemmer.

Spørgsmål: Maria Laursen spørger ind til, om der skal renoveres i badeværelset. Torben høvding svarer, at der evt skal installeres ny ventilation pga megen fugt. Dette tager han med Lars Andersen fra  Nyborg Kommune. Hvis behovet viser sig, opsættes 2 nye brusekabiner – der hvor den store opslagstavle er nu.

Herefter godkendes budgettet med applaus.

Pkt.  6. Indkomne forslag.

Der er 1 rettidigt indkommet forslag.

Ulla Brehm Jahn fremlægger selv sit forslag, og spørger direkte til, hvordan det ser ud med at optage medlemmer udenbys fra. Ulla har dyrket motion med en veninde i 40 år og vedkommende kommer fra Langeskov (dvs Kerteminde kommune). Ulla vil gerne vide, hvordan mulighederne ser ud, for at hun kan blive medlem.

Flg. kommentarer er noteret:

Torben høvding svarer: Der står 63 (Nyborggensere) på venteliste og vi tager vores egne skatteydere først. Dette er helt i overensstemmelse med de aftaler, der er lavet med Lars Andersen.

Jannie Mann: på et tidspunkt har der ikke været nogen venteliste.

Lars Nielsen: Kerteminde har 391 medlemmer i lokaler, der er væsentlig mindre end vores.

Britta Storm: Der må ikke være en venteliste – på et tidspunkt må det være muligt at få udenbys ind.

Ole Tyrsted (nyt medlem siden 1.9.16): Det må være muligt på et tidspunkt at få udenbys ind. Ventelisten vil stille og roligt skrumpe ind, så om 1 ½ – 2 år vil der være helt åbent. Forslag om at skrive det i vedtægterne.

Torben høvding: Vi har af Lars Andersen fået lov til at lukke ind i hold. Vi skal have folk ind i klubben stille og roligt, det er en badeklub, ikke en badeanstalt. Den sociale del er vigtig og skal kunne følge med. De store badeklubber i det øvrige land advarer mod, at det nemt bliver en nøgleklub, hvor folk bare kommer og går, og ikke deltager i det sociale og sammenholdet – bla også at deltage i det frivillige arbejde, der er i klubben.

Lars Nielsen (elektriker): Opfordr folk til at flytte til Nyborg, så de kan blive medlem J

John Hyllested: Hvis alle medlemmer kender en, de vil have ind i klubben, kan det blive svært. Vi kan ikke få alt her i livet.

Britta Storm: Store klubber kan også fungere socialt.

Jørgen Lohmann: Måske man skal kigger kritisk på afkrydsningslisten, for at se om der er nogen, der ikke bader så meget. Kommentar til det er, at ikke alle krydser af, så den viser ikke noget, der kan dokumenteres.

Mette Nielsen: Vi har diskuteret det mange gange. De, der ikke kommer, slider ikke på tingene.

Jannie Mann: Skal man iflg. folkeoplysningsloven lukke folk ind udefra? Torben svarer: Nej – ikke  iflg. Lars Andersen, Nyborg Kommune.

Ole Tyrsted foreslår: Når ventelisten er væk indenbys, kan der lukkes udenbys ind.

Efter disse kommentarer blev konklusionen, at der stemmes for eller imod de eksisterende vedtægter, hvor der i §3,1 står ”I tilfælde af venteliste har folk bosiddende i Nyborg kommune fortrinsret”

2 stemte imod og resten stemte for at bibeholde de eksisterende vedtægter. Ordstyreren stemmer ikke.

Pkt.  7. Valg af Laugsrådsmedlemmer

Finn Kristensen og Marianne Rasmussen genopstiller gerne, Genvalgt med applaus.

Pkt.  8. Valg 2 Laugsrådssuppleanter

Begge suppleanter Susanne Larsen og Peter Bay er villige til genvalg og genvælges med applaus.

Pkt. 9. Valg af revisor

Lizzie Nielsen modtager genvalg, og genvælges med applaus.

Pkt. 10. Valg af revisorsuppleant

Birthe Rasmussen  modtager genvalg, og genvælges med applaus.

Pkt. 11. Evt.

Vores bladredaktør Henning Blix er ikke så aktiv længere. Er der evt nogen, der har lyst til at overtage denne post? Annelise Pedersen og Lizzie Nielsen melder sig.

Ole Tyrsted: stor ros til bestyrelsen og klubben i det hele taget for en god modtagelse i klubben. Ole startede i sept 2016.

Britta Storm: Forslag om at lauget laver et årligt event d. 31.12. f.eks. fra kl. 12 – 14,  hvor der lukkes op for en årlig dukkert og sauna for andre end lige klubbens medlemmer. Dette for at fremme kendskab til vinterbadning. De har det flere steder i landet. Flere i forsamlingen  giver udtryk for, at det er en god ide og bakker det op.

Mette Egsvang: Foreslår foredrag med Mette B. Thomsen.

Grete Holm: Vi kan låne gratis lokaler i Nyborg Kommune gennem Frivilligcentret. Det kræver blot, at vi er medlem. Dette påtænkes at blive realiseret snarest.

Finn Jensen: At lave arrangementer er med til at styrke klubbens liv. Kommunen har mange gode lokaler gratis til rådighed for foreninger i Nyborg Kommune.

Mette Nielsen: Julefrokost – vi skal finde et lokale.

Anni Larsen: Er det muligt at få en time om ugen i svømmehallen?

Leif Petersen: Det kommer til at koste klubben penge, hvis vi ønsker tid i svømmehallen. Roklubben og kajakklubben benytter denne mod betaling. Ingen ved, hvad det koster. Pris undersøges.

Dorthe Agertoft (nyt medlem): Udtrykker  usikkerhed om, hvorvidt det er så godt at reklamere for vinterbadning, når nu vi har den lange venteliste. Det skal ikke afholde os fra at gøre reklame for vinterbadning. Der er et af vores formål.

Ole Poulsen: Tak til bestyrelsen. Der er en dejlig ånd i klubben. Dejligt at så mange frivillige vil lave et stk. arbejde. Ole har flere gange forsøgt at byde ind med sin hjælp, men der har været rigeligt med folk J

Mette Egsvang: Forslag om et saunagus arrangement.

Herefter lukker dirigenten punktet og mødet afsluttes med

TAK FOR GOD RO OG ORDEN.

Høvdingen slutter af med tak til dirigenten

Efterfølgende  serveres der  hjemmelavet gullaschsuppe fremtryllet  af Charlotte fra Nyborghallens Cafeteria.

Således opfattet og refereret d. 5.marts 2017.

Hanne Harboesgaard Andersen.

Valkyrie

 

 

Referat bestyrelsesmøde Vikingeklubben Erik Klipping d. 9. November 2016

Tilstede: Torben, Finn, Jan, Marianne og Hanne

Pkt. 1. Byggeplaner.

Pr. 1.januar 2017 får vi Surfernes rum til vores disposition.

Rummet skal renoveres, således at vi får  yderligere plads til omklædning, opbevaring, større køkken m plads til sociale arrangementer, samt på sigt 2 nye brusekabiner.

Knud og Torben er tovholderne i ombygningen.

Der er fra kommunen givet kr. 30.000 kr. i tilskud til forbedringer, som skal række både til os i Vikingeklubben samt hvis surferne har brug for noget ifm overtagelse af Valhalla.

Der er begyndt at blive købt materialer ind til projektet, som går i gang lige først i det nye år.

Torben har tegnet en foreløbig skitse over planerne.

Det nuværende køkken rives ned og der laves en åbning ind til det nye rum, hvor der bliver knager og bænke på den vestvendte væg.

Der bygges en skillevæg mellem det nye rum og surfernes køkken. Væggen bliver lavet et stykke nede i rummet, så der bliver god plads til et par borde og stole ifm køkkenet.

Pkt. 2. Julefrokost d. 25.11.16

Der er på nuværende tilmeldt 45 pers, som er max, så der er lukket for yderligere tilmeldinger. Der hænges en liste op, hvor man kan skrive sig på, hvis man ønsker at komme på venteliste i tilfælde af afbud.

De personer, der har budt ind med mad til frokosten, skal putte deres kvitteringer i en kuvert med navn på, og lægge den i postkassen, så ordner Marianne afregninger  med hver især. Vi drøftede et evt møde inden festen, men fandt at det ikke var nødvendigt.

NB… Efterfølgende er det dog – efter ønske – besluttet, at der holdes et lille planlægningsmøde med madgruppen d. 21.11. kl. 16.30. Der er hængt seddel op vedr. dette.

Hanne køber servietter og lys. Knud bager rugbrød.

Der efterlyses bordækningshold og oprydningshold på sedlen med opgaver!!!!

Hanne sørger for at scanne tilmeldingslisten og maile den til Marianne, så hun kan se, hvem der har betalt. Man er ikke tilmeldt før man har betalt senest d. 18. nov.

Næste år holdes julefrokosten ude i byen, da det er rigtig ærgerligt, at nogen er udelukket fra at deltage. Vi kan kun være max 45 pers  i Valhalla og vi er pt  250 medlemmer.

Pkt. 3. Rengøring.

Rengøringen er stadig under al kritik, og vi kan ikke leve med det.

Efter en drøftelse frem og tilbage besluttes det, at vi fremadrettet klarer rengøringen selv – igen. Dvs medlemmerne gør rent, som vi gjorde før. Opstart 1. januar.

Inden da gøres der hovedrent af et hold, Finn arrangerer. Der gøres rent til bunds, så man ligesom starter på en frisk.

Der indkøbes kalendere (Torben gør det), hvor man kan skrive sig på. Det skal være hold a 5 personer.

Saunaen slukkes hver tirsdag ml. kl. 11-14. Dette tidspunkt er valgt, da det vil ramme færrest badende. Rengøringsholdene deles evt. i 2, så de, der går på arbejde gør rent i toilet, køkken og omkl. rum om eftermiddagen, og de arbejdsfri ordner saunaen om formiddagen. Dette aftales indbyrdes på holdet. (Brug medlemslisten til kontakt)

Der vil som tidligere blive mulighed for at betale sig fra rengøring. Det koster kr. 150 kr. pr person, der ikke gør rent, hvis der sættes substitut på. Der vil blive lavet en liste over folk, der er interesseret i at træde til at gøre rent mod betaling – Man kan også forestille sig, der er nogen, der gerne vil tilbyde at tage saunaen om formiddagen mod betaling, kr. 150,- pr x. Det skal understreges at det ikke er klubbens penge, der bliver brugt til rengøring, men det er medlemmer, der betaler andre medlemmer for tjenesten.

Forslag fra medlemmer indkommet:

Udendørs sko sættes i køkkenet, for at undgå alt for meget skidt i omkl. rummet:

Så snart ombygningen går i gang, er der planer om, at der sættes hylder op i rummet vi kommer ind i , så vi sætter vores fodtøj der.

Ønske om mere udluftning i omklædningsrummet:

Den tager Torben med Lars Andersen, da det må være en kommunal udgift i kraft af, at vi er blevet det flere medlemmer.

Spots i lofterne bliver hen ad vejen udskiftet til LED pærer.

EVT.

Næste års generalforsamling bliver d. 3. marts kl. 17.

Den afholdes i Nyborghallen. Der er ikke plads i Valhalla længere.

Referent Hanne A.

Referat bestyrelsesmøde Vikingeklubben Erik Klipping d. 29. September 2016.

Tilstede: Torben, Finn, Jan og Hanne. Afbud fra Marianne.

Pkt. 1. Nye medlemmer.

Der kommer et nyt hold medlemmer ind allerede d. 1.11.16.

Det lader til det glider fint med det sidste nye hold, der kom ind. Der er udpeget 20 medlemmer fra ventelisten, af de, der har reageret på henvendelsen tidligere på året, og som står først for på listen.

Marianne sender mail til de 20 nye med oplysning om dato for intro. Denne dato skal vi lige have styr på …..

Torben orienterer lige om, at ventelisten stadig vokser stødt !!!

Pkt. 2. Rengøring.

Der er klaget over mangelfuld rengøring. Torben har haft kontakt til Mette, som står for det på Kommunen. Vi afventer til efter mandag, hvor der igen skal gøres rent. Hvis det stadig er galt, vil vi efterlyse 3 hold blandt vores egne medlemmer, som vil stå for rengøringen mod betaling – 500 kr. pr gang. Dette kunne være mandage formiddage, hvor saunaen så må være lukket ca. 2 timer fra kl. 10-12. Men det er dd ikke besluttet endnu!!!

Pkt. 3. Lokalefordeling.

Der har været møde mellem de 3 foreninger ang. fordeling af lokaler.

Vikingerne overtager Surfernes lokale i forlængelse med det, vi har allerede. Her planlægges udvidelse af omklædningsrum, evt extra sauna og større køkken. Der vil blive nogle udgifter forbundet med dette, som vi vil forsøge at få hjælp til/dækket af kommunen.

Surferne og Storebælts Venner overtager Valhalla. Vi kan dog stadig benytte rummet til de arrangementer vi nu planlægger, dåb, julefrokost, stander strygning – og hejsning, yoga, syklub osv osv. Der vil blive en form for reservation – men det er ikke sat i system endnu. Lokalefordelings forslaget skal forelægges Lars Andersen på Brugerstyremøde d. 11.11.16.

Pkt. 4. Grill.

Punktet bliver debatteret færdigt, når vi får noget mere at vide fra ”Blå tråd” Det er den gruppe fra Kommunen, der arbejder på områdets fremtid med flere aktiviteter, extra bro mm.

Torben orienterede i øvrigt om, at surferne har en grill aflåst i deres materialerum. Den må gerne lånes.

Punkt. 5. Julefrokost.

Der afholdes julefrokost i Vikingeklubben fredag d. 25.november.

Hanne sætter i første omgang opslag op om, hvem der vil stå for maden, borddækning mm.

Senere kommer  invitation med tilmelding og pris – først til mølle princippet – da pladsen er begrænset.

Der bliver ikke hjemmebryg i år. Vi var enige om, at Refsvindinge bryggeri leverer øl til frokosten. Evt. ”Ale nr. 16” og ”Stærke Julius”, som er 2 fortrinlige øl.

Referent: Hanne A.

Referat af bestyrelsesmøde i Vikingelauget. d. 12.8.2016

Tilstede: Torben, Marianne, Finn, Jan, Hanne

Dagsorden

1. Nye medlemmer, hvor mange, hvordan – intro

2. Grill til området – til rådighed for alle 3 foreninger.

3. Betalt rengøring af Kommunens Serviceteam – hvornår starter det?

4. Lån af Valhalla 2017.

Pkt. 1. Nye medlemmer.

Torben og Marianne har kigget på ventelisten og gennemgået den minutiøst. 21 nye medlemmer starter i vores forening pr. 1.9.16. Stort set alle på ventelisten har meldt tilbage på vores skrivelse.

Én person, som har stået på orlov, vender tilbage i en tom plads. ( en udmelding)

Det vil komme til at koste kr. 500,- i indmeldelsesgebyr + kr. 200,- i kontingent for resten af året. Fra 1.1.17 vil de få en ny kontingentopkrævning på kr. 650,- for hele næste år.

Der bliver sendt et brev ud til de nye medlemmer, der starter 1.9. – hvor de indkaldes til et infomøde – alle sammen på én gang. Her vil de blive orienteret om det at være medlem i vores forening. Bla. skal der bades min 1 x ugentlig de første 3 mdr ( ændret fra 2 x) – fælles omklædning og sauna osv osv. Det, som normalt orienteres om på et skrællingemøde.

Bestyrelsen deltager i dette møde, som bliver sat til d. 23.8. kl. 19. Hanne formulerer en indkaldelse, sender det til Marianne, som sender det ud til medlemmerne.

Næste hold nye medlemmer starter d. 1.1.17.

Pkt. 2. Grill til området.

Det er et stort ønske at der bliver opsat en stationær grill på området til brug af alle 3 foreninger. Det har været drøftet før, udfra ønsker fra medlemmerne, men der er ikke sat

noget i værk. Torben tager det med som et punkt d. 30.8., når han skal have møde med Charlotte Markvardsen fra Nyborg Kommune.

Vi vil bede kommunen om at sætte en op, ligesom f.eks. nede i lystbådehavnen, hvor der er et stort cementrør med en rist, som på en eller anden måde skal fastgøres til røret.

Pkt. 3. Betalt rengøring – hvornår?

Rengøringen fra Kommunens  Serviceteam sættes i gang fra uge 36. Dvs det hold, der er sat til at gøre rent i uge 35 skal udføre deres turnus for allersidste gang J

Vi har fået tilbud på, hvad det vil koste. Vi vælger tilbudet, hvor der er indregnet afkalkning af brusekabine hver uge (frem for kun 1 x mdl) Det vil løbe op i i alt kr. 21.658,75 pr år. Dvs kr. 416,50 om ugen.

Rengøringen foretages tidligt om morgenen – gerne mandag, da saunaen slukker tidligere om søndagen, og den derved er nået at køle af til den skal rengøres.

Torben tager kontakt til Kommunen og sætter i gang.

Saunatider udvides til ikke at lukke midt på dagen.

Rengøringen indbefatter ikke rengøring inden i skabe i køkkenet samt vask af viskestykker, klude mm. Dette skal vi have fundet en løsning på. Tager det på som punkt til næste møde d. 29.9.16 kl 10.

Pkt. 4. Lån af Valhalla 2017

Hanne spørger til, om det  kan lade sig gøre at gennemføre de aftaler, der er booket for 2017, ligesom de aftaler, der er booket i 2016 er gennemført. Her må Torben desværre blankt sige nej udfra det pålæg, vi har fået af Lars Andersen.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at bestyrelsen er kede af dette pålæg om ikke længere at måtte låne Valhalle til private fester for medlemmerne. L

Kommende møder:

23.8.16 kl. 19        Infomøde med nye medlemmer. Bestyrelsen deltager.

29.9.16 kl. 10        Bestyrelsesmøde.

Pkt. til dette møde: 1. Nyt hold nye medlemmer, hvem?

2. Hvem ordner skabe indvendig og vasker

bruseforhæng, klude og viskestykker?

Referent Hanne A.

Til medlemmer af Erik Klippings Vinterbadelaug

Orientering vedr. ventelisten

 

Som det sikkert er kommet mange for øre, er der ved at ske noget nyt i vores lille forening.

Lars Andersen fra Nyborg Kommune har overfor bestyrelsen på et møde afholdt d. 27.5.16 orienteret om, at der iflg. Folkeoplysningsloven ikke må være venteliste i en sådan forening som vores, så derfor er vi blevet pålagt, at denne liste nedbringes over tid.

Han har haft henvendelser fra borgere, som undrer sig over, at man som interesseret vinterbader ikke kan komme ind i vores forening. Nogle har også undret sig over at se bygningerne stå tomme en stor del af tiden (Valhalla og surfernes lokale). Dette er han nødt til at handle på som Kommunens ansvarlige for ”vores hus”

Der er fokus på vores forening og ”stedet” i det hele taget. Bliver det brugt optimalt? Lars ønsker dialog og samarbejde med os omkring de problematikker, der er ifm. ovennævnte fokus. Hvordan kan vi takle det sammen? Surferne og Storebælts venner bliver også inddraget i sagen.

Det er der fra bestyrelsen side forståelse for.

Vi har i bestyrelsen efterfølgende besluttet følgende:

  • Der skal laves en kortlægning af brug af lokaler – gælder alle 3 foreninger.
  • Der sendes en mail til alle personer på ventelisten for at høre, om de stadig er interesseret i at blive medlem af klubben, og om hvornår de fortrinsvis ønsker at bade.
  • I første omgang prioriteres borgere fra Nyborg kommune.
  • Der optages nye medlemmer 1. sept. og 1. jan. (kontingentet tilpasses) max 15 -20 pr. gang. Dvs. ventelisten vil være nedbragt om 1 ½ år.
  • Der er et indmeldelsesgebyr på kr. 500,-, hvilket inkluderer nøglebrik.
  • De nye medlemmer skal bade, hvad der svarer til 2 x ugentlig, de første 3 mdr.

Det vil højst sandsynligt – hen ad vejen – vise sig, at de fysiske rammer vil være for trange til så mange flere medlemmer, og at der vil være mere slitage på inventar osv. Dette er selvfølgelig med i vores overvejelser og skal løses i samarbejde med Lars Andersen.

Bl.a. står surfernes lokale tomt det meste af året….

Andre overvejelser er udvidelse af saunatid, så der ikke er lukket midt på dagen, derved kan badetider fordeles bredere udover hele dagen.

Endnu en overvejelse er – hvad så med rengøringen? Her er der mulighed for professionel rengøring meget tidligt om morgenen.

 

En anden udfordring er Valhalla – brug af… leje af, samt Kommunens planer om opsætning af ny bro samt diverse andre tiltag på området. Brugerstyret holdt møde vedr. dette d. 9. juni 2016

Tilstede var Lars Andersen, samt repræsentanter fra alle 3 foreninger…

Citat fra mødet:

”Omkring problematikken vedr.kommunens planer om opsætning af ny bro samt div. andre tiltag på området,blev det aftalt, at Torben Nielsen forfatter et brev til relevante kommunale udvalg og beder om et møde med relevante sagsbehandlere og brugerstyret således, at vores ønsker og ideer kan sammenholdes med kommunens.

 

Mht. udnyttelsen af Storebæltsbadets bygninger blev brugerstyret (af Lars Andersen) orienteret om, at udlån/udlejning af lokalerne til private formål stopper med virkning fra 1/1-17. De aftaler, der er indgået vedr. 2016, bliver der ikke rørt ved. Der kan ikke indgås flere aftaler vedr. 2016.”

 

Der arbejdes på højtryk på ovennævnte udfordringer, og I vil blive orienteret løbende.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, står vi klar i den udstrækning, vi kan.

Vi må væbne os med tålmodighed og ro – det skal nok gå alt sammen – J.

 

10.juni 2016

Torben Lynge Nielsen

Jan Ulrich

Finn Kristensen

Marianne Rasmussen

Hanne H. Andersen